กิจกรรมเด่น

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เรื่องการประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ (ผู้ที่สมัครในการประเมิน Digital Literacy ไม่สามารถได้รับค่าธรรมเนียมสนับสนุนอีก) ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่>> คลิกกรอกแบบฟอร์ม

ประกาศเลื่อนกำหนดการรับมอบตัว ลงทะเบียนเรียน ประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเลื่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนและเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

บันทึกข้อความขออนุญากลับสถานศึกษา ภาคฤดูร้อน 2/2562

 ประกาศ เลื่่อนกำหนดการรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

 ประกาศการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศยกเลิกการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คำประกาศเจตนารมณ์วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

 คำประกาศเจตนารมณ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาทุกคน โหลดแอปพลิเคชั่นฝึกภาษาอังกฤษ “EchoVE” เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดาวน์โหลดได้ที่นี้ >> > สามารถตรวจเช็ครหัสเข้าใช้งานที่ทางวิทยาลัยฯได้จัดทำให้ ที่นี้ รหัสชุดที่ 1  รหัสชุดที่ 2

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10

การรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2562 ให้กับประชาชน

   

กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

    คณะผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดทำหน้ากากเฟสชิว เพื่อแจกให้กับโรงพยาบาลสทิงพระ และรพ.สต.ในพื้นที่อ.สทิงพระ ส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันที่ 2 เมษายน 2563
 .........................................   ..................................................................................................
  ตัวแทนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งจุดคัดกลองป้องกัน"โควิด-ไนน์ทีน" (Covid-19) ในวันที่ 24 มีนาคม 2563
 .........................................    ..................................................................................................
    คณะผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดทำเจลล้างมือเพื่อใช้ในวิทยาลัยฯ ดำเนินการโดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
.........................................   ..................................................................................................
  รายงานผลดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
.........................................   ..................................................................................................
    ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม>>
   

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddnig)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddnig)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมอัตโนมัติระบบสายการผลิตเพื่อคัดแยกผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddnig)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบสายพานลำเลียงและคัดแยกผลิตภัณฑ์แบบแยกสี น้ำหนัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddnig)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddnig)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครืองกลไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddnig)

          เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          1.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครืองกลไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddnig)

          2. เอกสารแนบประกวดราคา 

          3. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เอกสารชุดที่1 เอกสารชุดที่2 เอกสารชุดที่3 และเอกสารชุดที่4

         4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

           1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการ เอกสารชุดที่ 1 เอกสารชุดที่ 2

           3.แบบจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการ เอกสารชุดที่ 1 เอกสารชุดที่ 2 เอกสารชุดที่ 3และ เอกสารชุดที่ 4

           4. ปร4. และ ปร.5

           5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาอ้างอิงในการจัดซ์้อจัดจ้างที่ก่อสร้าง

           6. แบบฟอร์ม ปร.4 ปร.5

 

   

ข่าวการศึกษา

   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

 

นายสมชาย นวลใย

   

ลิงค์ต่างๆ     

สถิติการเข้าเว็บไซด์  

206175
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123
146
1402
203432
5271
6893
206175

Your IP: 34.204.176.125
Server Time: 2020-05-30 18:43:04