กิจกรรมเด่น

   
   

กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ดำเนินโครงการจิตอาสาอาชีวศึกษาพัฒนาชุมชนบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องตัดหญ้าเครื่องยนต์ต่างๆ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
    ..................................................................................................
  นิเทศติดตามการประกอบธุรกิจของผู้เรียน ปีการศึกษา2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
.........................................   ..................................................................................................
  คณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 และคณะครูที่ควบคุมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
.........................................   ..................................................................................................
  คณะผู้บริหารร่วมสังเกตการณ์และติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ.วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
.........................................   ..................................................................................................
  ครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเข้าพะโคะ ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันพระร่วมกับชาวบ้านและศาสนิกชน ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ วัดพะโคะ
........................................   ..................................................................................................
  "Learning by doing" เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าออกบริการชุมชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ วัดบ้านใหม่ อำเภอระโนด 
........................................   ..................................................................................................
    ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม>>
   

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

           1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ชุดที่ 1   ชุดที่2  และชุดที่3 

           3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคาอ้างอิงในการจัดซ์้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

           เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

           1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แผนกวิชาไฟฟ้า ชุดที่ 1   ชุดที่2  ชุดที่3 และชุดที่4

           3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคาอ้างอิงในการจัดซ์้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ดีเซลชั้นสูงและไฟฟ้ายานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของแผนกวิชาช่างยนต์
           เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

             1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ดีเซลชั้นสูงและไฟฟ้ายานยนต์ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             2.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างยนต์ ชุดที่ 1   ชุดที่2 และชุดที่3

             3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคาอ้างอิงในการจัดซ์้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

   

ข่าวการศึกษา

   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

 

นายสมชาย นวลใย

   

ลิงค์ต่างๆ  







   

สถิติการเข้าเว็บไซด์  

185667
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
46
232
1168
182916
5269
5918
185667

Your IP: 35.173.57.84
Server Time: 2020-02-29 07:12:03