กิจกรรมเด่น

   
   

กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

    เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพล
 .........................................   ..................................................................................................
  โครงการอำเภอยิ้น เคลื่อนที่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา บริการด้วยใจ สร้างรอยยิ้มปวงประชา ณ อุทยานนกน้ำคูขุด
 .........................................   ..................................................................................................
    การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562
.........................................   ..................................................................................................
    การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ อศจ.สงขลา ประจำปีการศึกษา2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
.........................................   ..................................................................................................
    การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และทักษะโปรแกรมสำเร็จฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
.........................................   ..................................................................................................
  บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สนับสนุนจักรยานยนต์ยามาอ่าเพื่อการศึกษา จำนวน 65อคันให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
.........................................   ..................................................................................................
    ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม>>
   

ข่าวการศึกษา

   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

 

นายสมชาย นวลใย

   

ลิงค์ต่างๆ     

สถิติการเข้าเว็บไซด์  

165059
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
149
129
800
163267
3447
1630
165059

Your IP: 35.173.234.140
Server Time: 2019-11-21 21:55:05