กิจกรรมเด่น

   

ประกาศข้อมูลข่าวสาร

 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาทวิภาคีและนักศึกษาฝึกงาน บริษัทบิชิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ

งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การเผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

            - แผนการปฏิบัติการประจำปี ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

            - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เรื่องการประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ (ผู้ที่สมัครในการประเมิน Digital Literacy ไม่สามารถได้รับค่าธรรมเนียมสนับสนุนอีก) ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่>> คลิกกรอกแบบฟอร์ม

คำประกาศเจตนารมณ์วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

 คำประกาศเจตนารมณ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาทุกคน โหลดแอปพลิเคชั่นฝึกภาษาอังกฤษ “EchoVE” เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดาวน์โหลดได้ที่นี้ >> > สามารถตรวจเช็ครหัสเข้าใช้งานที่ทางวิทยาลัยฯได้จัดทำให้ ที่นี้ รหัสชุดที่ 1  รหัสชุดที่ 2

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10

   

กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วย ครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูมานพ กาญจนา และครูอรุณ แก้วชู้สน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
........................................   ..................................................................................................
  นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำ 2565 ณ วัดพะโคะ ในวันที่ 20 มกราคม 2565
 ........................................   .................................................................................................
  นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูมานพ กาญจนา และครูอรุณ แก้วชู้สน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2565 ณ วก.นาทวี ในวันที่ 20 มกราคม 2565
........................................   .................................................................................................
  นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูภานุ ศรีสุวรรณ ครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมตัวแทนนักศึกษา ทำความสะอาดห้องเรียน - อุปกรณ์การเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนปฏิบัติ ในรูปแบบ On Site ณ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
........................................   .................................................................................................
  นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2565 เพื่อปรึกษาหารือในการจัดการเรียน การสอนแบบ On Site ณ ห้องประชุมดงตาล วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 19 มกราคม 2565
........................................   .................................................................................................
  นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ภายในวิทยาลัยฯ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 19 มกราคม 2565
.........................................   ..................................................................................................
    ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม>>
   

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-gidding)

           - คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2565 ชุดที่ 1

           - คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2565 ชุดที่ 2

           - คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2565 ชุดที่ 3

           - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงนาดยันศูนย์เหนือแท่น ๑๕๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารดังนี้

                - คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี 2564

                - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   

ข่าวการศึกษา

   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

นายชริน  รัตฉวี

   

ลิงค์ต่างๆ     

สถิติการเข้าเว็บไซด์  

384414
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
43
284
1893
380922
6107
10902
384414

Your IP: 54.204.73.51
Server Time: 2022-01-29 07:47:12