กิจกรรมเด่น

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การเผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

            - แผนการปฏิบัติการประจำปี ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

            - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เรื่องการประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ (ผู้ที่สมัครในการประเมิน Digital Literacy ไม่สามารถได้รับค่าธรรมเนียมสนับสนุนอีก) ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่>> คลิกกรอกแบบฟอร์ม

 ประกาศการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

คำประกาศเจตนารมณ์วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

 คำประกาศเจตนารมณ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาทุกคน โหลดแอปพลิเคชั่นฝึกภาษาอังกฤษ “EchoVE” เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดาวน์โหลดได้ที่นี้ >> > สามารถตรวจเช็ครหัสเข้าใช้งานที่ทางวิทยาลัยฯได้จัดทำให้ ที่นี้ รหัสชุดที่ 1  รหัสชุดที่ 2

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10

การรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2562 ให้กับประชาชน

   

กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 
ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายรองรัชดา เสพมงคลเลิศ เข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศและการจัดเตรียมการจัดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค​ ภาคใต้ครั้งที่31 ​ประจำปีการศึกษา2563 ร​ะหว่างวันที่18-19กันยายน2563
.........................................  
..................................................................................................
     ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 (ช่วงโควิค-19) ออกให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 12 13 และ 19 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
.........................................  
..................................................................................................
 
.........................................  
..................................................................................................
    การประชุมจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและชายแดน​ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน​ 2563
.........................................   ..................................................................................................
    ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม>>
   

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddnig)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddnig)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมอัตโนมัติระบบสายการผลิตเพื่อคัดแยกผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddnig)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบสายพานลำเลียงและคัดแยกผลิตภัณฑ์แบบแยกสี น้ำหนัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddnig)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddnig)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครืองกลไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddnig)

          เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          1.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครืองกลไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddnig)

          2. เอกสารแนบประกวดราคา 

          3. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เอกสารชุดที่1 เอกสารชุดที่2 เอกสารชุดที่3 และเอกสารชุดที่4

         4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

           1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการ เอกสารชุดที่ 1 เอกสารชุดที่ 2

           3.แบบจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการ เอกสารชุดที่ 1 เอกสารชุดที่ 2 เอกสารชุดที่ 3และ เอกสารชุดที่ 4

           4. ปร4. และ ปร.5

           5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาอ้างอิงในการจัดซ์้อจัดจ้างที่ก่อสร้าง

           6. แบบฟอร์ม ปร.4 ปร.5

 

   

ข่าวการศึกษา

   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

 

นายสมชาย นวลใย

   

ลิงค์ต่างๆ     

สถิติการเข้าเว็บไซด์  

244869
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
454
407
4381
236030
13868
9265
244869

Your IP: 3.235.101.50
Server Time: 2020-09-27 16:59:06