แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

รายละเอียด
   
  นายจิรัฐติ  วงศ์งาม  
  หัวหน้าแผนก  
 
นายอรุณ  แก้วชูเสน   นายศรายุธ  สุวรรณโณ 
ครูประจำแผนก   ครูประจำแผนก