แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

รายละเอียด
   
  นายอรุณ  แก้วชูเสน
หัวหน้าแผนก
 
   
นายสมชาย  กล้าแข็ง
ครูประจำแผนก
   นายศรายุธ  สุวรรณโณ
ครูประจำแผนก