ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด

 แจ้งนักเรียนนักศึกษาที่ตกกิจกรรมในภาคเรียนนี้ และภาคเรียนก่อนหน้านี้ ให้มาลงทะเบียนแก้กิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 21 กันยายน และประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่ตกกิจกรรมวันศุกร์ที่ 21 กันยายน เช่นกัน ในเวลา 13.30 น.