เนื้อหา

การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

รายละเอียด
การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ระดับปวช.2 ปวส.1 ในวันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ