เนื้อหา

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ

รายละเอียด
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561