เนื้อหา

ข่าวกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

รายละเอียด
ข่าวกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
เนื้อหาข่าว
 
แผนกวิชาการตลาดจัดโครงการอบรม "Digital Marketing" เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะได้รับรางวัลรองชนะเลิกอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ทักษะงานตรวจสอบและการทดสอบวัสดุงานเชื่อมการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพด้วยสารแทรกซึก (Liquid Penetrant Testing PT)
นายสมชาย นวลใย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลากร เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลารวมใจ สานสายใยมุทิตา ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ณ เดอะฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท สงขลาเจ้าภาพดำเนินการโดย:วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลารวมใจ สานสายใยมุทิตา ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ณ เดอะฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท สงขลาเจ้าภาพดำเนินการโดย:วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายรองรัชดา เสพมงคลเลิศ เข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศและการจัดเตรียมการจัดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค​ ภาคใต้ครั้งที่31 ​ประจำปีการศึกษา2563 ร​ะหว่างวันที่18-19กันยายน2563
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 (ช่วงโควิค-19) ออกให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 12 13 และ 19 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ท่านดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียน- การสอน ในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในระหว่างเปิดเรียน
นายสมชาย  นวลใย ผุ้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ต้อนรับ ด.ร.อรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ เดินทางมา กราบนมัสการหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ณ วัดพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะให้บริการประชาชน ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ปีงบประมาณ 63 ณ.วัดกลาง ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม(การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
คณะผู้บริหาร ครู - บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวาย เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและถวายปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดพะโคะชุมพล และวัดพะโคะ 
วิทยาลัยฯ จัดตั้งจุดคัดกรอง นักเรียน นักศึกษาทุกคนบริเวณหน้าป้อมยาม ก่อนเข้าสู่วิทยาลัยฯเพื่อความปลอดภัยเชื้อไวรัสโควิด19
 คณะผู้บริหาร ครู - บุคลากรทางการศึกษา  ร่วมโครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาวิทยาลัยฯ ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
คณะผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดทำหน้ากากเฟสชิว เพื่อแจกให้กับโรงพยาบาลสทิงพระ และรพ.สต.ในพื้นที่อ.สทิงพระ ส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันที่ 2 เมษายน 2563
ตัวแทนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งจุดคัดกลองป้องกัน"โควิด-ไนน์ทีน" (Covid-19) ในวันที่ 24 มีนาคม 2563
คณะผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดทำเจลล้างมือเพื่อใช้ในวิทยาลัยฯ ดำเนินการโดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
 รายงานผลดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ดำเนินโครงการจิตอาสาอาชีวศึกษาพัฒนาชุมชนบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องตัดหญ้าเครื่องยนต์ต่างๆ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
นิเทศติดตามการประกอบธุรกิจของผู้เรียน ปีการศึกษา2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
คณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 และคณะครูที่ควบคุมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
 คณะผู้บริหารร่วมสังเกตการณ์และติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ.วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเข้าพะโคะ ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันพระร่วมกับชาวบ้านและศาสนิกชน ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ วัดพะโคะ
 "Learning by doing" เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าออกบริการชุมชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ วัดบ้านใหม่ อำเภอระโนด 
"Learning by doing" เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าออกบริการชุมชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ วัดบ้านใหม่ อำเภอระโนด 
 "Learning by doing" เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าออกบริการชุมชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ วัดบ้านใหม่ อำเภอระโนด 
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษาร่วมขบวนแห่ผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมาหาธาตุและช่วยงานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดพะโคะประจำปี 2563 
"โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน" คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษาร่วมใจพัฒนาวัดพะโคะ
ร่วมพิธีเปิด "อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน" 26 ธันวาคม 2562 ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางกันนะคะ
ตัวแทนครูและนักศึกษาแต่งกายชุดจิตอาสาเข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจเพื่อป้องกัยและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะรับรางวัล "องค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง" สถานศึกษาขนาดเล็ก
แผนกวิชาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้กับนักศึกษา กรรมวิธีในการทำขนมดู และขนมต้ม ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพล
 โครงการอำเภอยิ้น เคลื่อนที่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา บริการด้วยใจ สร้างรอยยิ้มปวงประชา ณ อุทยานนกน้ำคูขุด
 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562
 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ อศจ.สงขลา ประจำปีการศึกษา2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และทักษะโปรแกรมสำเร็จฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สนับสนุนจักรยานยนต์ยามาอ่าเพื่อการศึกษา จำนวน 65อคันให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน องค์การมาตราฐานดีเด่น
 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช คณะผู้บริหาร ครู - บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ สงขลา ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 คณะผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมทอดกฐินวัดต้นเลียบ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562
 คณะผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมทอดกฐินวัดพะโคะ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562
ครูและนักศึกษา​ เข้าร่วม“โครงการเปิดบ้าน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา”
วันที่ 19-21 กันยายน 2562โดย ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปี 2562 และลงนามความร่วม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และการซ่อมจักรยานยนต์เบื้องต้น ในวันที่ 24, 25, 31 กันยายน 2562 โดยแผนกช่างไฟฟ้า และแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
กิจกรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศานา "นำปิ่นโตเข้าวัดในวันพระ" ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ วัดพะโคะ กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการจัดโดย ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.62 ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ
ปฏิบัติกันทุกปีกับ โครงการพัฒนาจิตบวชเนกขัมมะจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2562 ณ วัดพะโคะ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ พร้อมใจสมัคร"ทำดีด้วยหัวใจ " ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ
การประชุมชี้แจงผู้อำนวย​การ​รองผู้อำนวย​การ​ฝ่ายวิชาการ​ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน​นักศึกษา​สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้​"ขับเคลื่อนงาน​ตามภารกิจและนโยบาย​สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีใน พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคลพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน -นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 28 ก.ค. 2562 ณ หอประชุมรัตนโกสินธุ์ อ.สทิงพระ
กองลูกเสือวิสามัญ ของวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ นำโดยครูผู้สอนวิชาลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และบำเพ็ญประโยชน์ของกองลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นำโดยนายวีรนันท ์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี
วันศุกร์ ที่26 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพือเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2562 และลงนามถวายพระพรเนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาโดยบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัด(สาขาหาดใหญ่) จัดขึ้นในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 
"โลกสวยด้วยมือเรา" โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สัมมนาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คณะผู้บริหาร คณะครู - บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ "กิจกรรมปล่อยปู"
การจัดอบรมพัฒนาทักษะโครงการภาษาต่างประเทศ "บาฮาซา" ระหว่างวันที่  14 16 17 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาร่วมโครงการปล่อยพันธ์ปลา ณ บ้านวัดกระชายทะเล ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายปัจจัย ณ วัดชุมพล และวัดพะโคะ และประกอบพิธีเวียนเทียน รับศีล ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ บ้านพังตำเสา ม.4 ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าาการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี62 ในวันที่ 9 ก.ค.62 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
โครงการปฎิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาร่วมกับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วก.สมเด็จเจ้าพะโคะ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพะโคะ
ตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาระดับภาค ภาคใต้ ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ตัวแทนครูเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสงขลา
ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมณลักษณ พระบรมราชินี จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
กิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเษก (เราทำความดีด้วยหัวใจ) จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2562 ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ตัวแทนคณะครูผู้สอนวิชาลูกเสือและนักเรียน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา2561 (ภาคฤดูร้อน)
พิธีเปิดEnglish camp 5-6 March 2019 
สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วิทยาลัย​การอาชีพ​สมเด็จ​เจ้า​พะโคะ​รู้สึก​ภูมิใจ​ที่ได้มาช่วยเหลือประชาชน​ตำบลชุมพล​ในโครงการอาชีวะช่วยเหลือผู้​ประสบภัยพิบัติ​และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน​ ณ​ ศาลาอเนกประสงค์​ ม.2​ บ้านวัดกระ
ภารกิจช่วยเหลือประชาชน​ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในโครงการอาชีวะช่วยเหลือผู้​ประสบภัยพิบัติ​และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน​ ณ​วัดประเจียก
จุดพักพิงชั่วคราว ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มีผู้อพยบ จำนวน 300 ชีวิต อาศัยอยู่ทั้งพี่น้องไทยพุทธ และพี่น้องไทยมุสลิม
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วททำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
คณะผู้บริหารและบุคคลากรร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมกิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน -นักศึกษาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ.วัดพะโคะ ศิษยานุศิษย์หลวงปู่ทวดร่วมด้วยช่วยกันทุกๆฝ่าย
คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะรับบุญใหญ่ช่วงออกพรรษาและพิธีลากพระโบราณแม่ทวดยายสำลี (แม่ทวดยายหมลี) ณ วัดพะโคะ
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช (หาดมหาราช) 
คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา เข้าร่วมงาน "การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสูระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้" ในระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค.2561
คณะผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ
นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเยาวชนผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยองค์สภานิกา สภากาชาดไทย
การนำเสนอผลการดำเนินงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปีการศึกษา 2560) ในวันที่ 2 ส.ค.61 ณ ห้องอินทนิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
บริการตรวจซ่อมและเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิตอลชุมชน (ICT ชุมชน)
คณะกรรมการนิเทศติดตามการปฏิบัติของสถานศึกษา พร้อมทั้งชี้แนะให้คำแนะนำในการดำเนินงาน
 ลูกเสือวิสามัญ ร่วมพัฒนาวัดพะโคะ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เป็นเจ้าภาพร่วม ในการ จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ประเภทกรีฑา
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จัดขึ้นวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ

 

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ ความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ จัดขึ้น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 12 มิถุนายน 2561 

ร่วมแสดงความยินดีกับครูสำราญ ครูนงคราญ ช่างสาน ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศระดับประเทศ" ในประเภทที่ 8 งานวิจัยและนวัตกรรม ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา "วันวิสาขบูชา"ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฯ ณ วัดพะโคะ และ วัดชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขล

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

 

ผู้บริหารมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปี 2560 

 

การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนศ.ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

 

ประชุมครูเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนา

 

ตนเองรายบุคคล (ID PLAN)

 

โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม และพัฒนาจิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

พิธีปัจฉิมนิเทศ และ มอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 บริการ ซ่อม สร้าง พัฒนา ศูนย์คูขุด ณ.ศาลา SML วัดดอนตก ระหว่างวันที่ 3, 4,  10, 11, 17, 18 มีนาคม 2561

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561
การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ระดับปวช.2 ปวส.1 ในวันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ