๏ปฟ ข้อมูลสถานประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
 


ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

     ค้นหาข้อมูล        ดูข้อมูลทั้งหมด      เพิ่มข้อมูล

1 อู่สมหวังการช่าง เอกชน 89/32 ม.10 ต.เขารูปช้าง เมือง สงขลา 074-326453 ช่างยนต์ 2550
2 กฤษณ์เซอร์วิส เอกชน 9/6 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง เมือง สงขลา 074-447834 ช่างยนต์ 2549
3 อู่ใหญ่การช่าง เอกชน 549/1 ถ.นครนอก ต.บ่อยาง เมือง สงขลา - ช่างยนต์ 2549
4 อู่ระโนดแอร์เซอร์วิส เอกชน 18 ม.6 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา 074-391061 ช่างยนต์ 2550
5 บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด เอกชน 94/3 ม.4 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2549
6 ประเสริฐยานยนต์ เอกชน ถนน 30 เมตร ต.เขารูปช้าง เมือง สงขลา - ช่างยนต์ 2550
7 ป.เจริญวัฒนา เอกชน 117/9 ม.6 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา 074-392262 ช่างยนต์ 2550
8 อู่สมพรเซอร์วิส เอกชน 63/5 ม.4 ต.บ่อดาน สทิงพระ สงขลา 074-485495 ช่างยนต์ 2550
9 อู่ทองการช่าง เอกชน 37/2 ม.1 ต.ดีหลวง สทิงพระ สงขลา 081-2762836 ช่างยนต์ 2550
10 อู่สหาย น.3 เอกชน 200/1 ม.3 ต.วัดสน ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2550
11 บริษัท ระโนดจงเจริญคอนสตรัคชั่น จำกัด เอกชน 118 ม.6 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา 086-7889966 ช่างยนต์ 2549
12 พิทักษืยางยนต์แอนด์เซอร์วิส เอกชน 18/24 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา 074-454536 ช่างยนต์ 2550
13 สทิงพระรวมช่าง เอกชน 20/4 ต.จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา - ช่างยนต์ 2549
14 บริษัท เอส ซี โขคอิน จำกัด เอกชน 68/1 ม.6 ต.ทำนบ สิงหนคร สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2550
15 ร้านขรรไชยการไฟฟ้า เอกชน 32/3 ม.5 สทิงพระ สงขลา 081-2764562 ช่างไฟฟ้า 2550
16 หจก.ดวงใจ อิเล็กตอนเซอร์วิส เอกชน 16/28 ซ.เอกชัย 3 ถ.เอเขียนาหม่อม ต.บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 081-7382797 ช่างไฟฟ้า 2550
17 หจก.หาดใหญ่ เค อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง เอกชน 62/1 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-424391 ช่างไฟฟ้า 2550
18 ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ ราชการ 60 ม.4 ต.สทิงพระ สทิงพระ สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2549
19 บริษัทวิขชุุุสิน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เอกชน อาคารวิชชุสิน 359 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2552
20 ศูนย์ (ตัวแทน)จำหน่ายสินค้า Cannon&acer เอกชน 177/1 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง เมือง สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2552
21 ศูนย์บริการตอนนอก บมจ.ทีโอที เอกชน 336 ถ.ราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่ สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2552
22 ร้านซิสเต็มทูลส์ เอกชน 24/2 ถ.เพชรคีรี ต.บ่อยาง เมือง สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2552
23 สหกรณ์การเกษตรระโนด จำกัด เอกชน 170/2 หมู่ที่ 4 ต. ระโนด ระโนด สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2549
24 สรรพากรพื้นที่สงขลา 2 ราชการ 878 ถ.กาญจนวนิช หาดใหญ่ สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2549
26 สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ราชการ - กระเสสินธุ์ สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2552
27 เทศบาลตำบลบ่อตรุ ราชการ 701 ม.5 ต.บ่อตรุ ระโนด สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2552
28 เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ ราชการ ต.กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2552
29 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เอกชน 878 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2552
30 ร้านเกษมการช่าง เอกชน อ.ระโนด ระโนด สงขลา - ช่างเชื่อม 2552
31 หจก.หาดใหญ่รวมช่าง เอกชน 33 ซอย 2/1 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - ช่างเชื่อม 2552
32 ร้านกวางฝา เอกชน 367-369 ถ.สามชัย หาดใหญ่ สงขลา 074-342125 ช่างเชื่อม 2552
33 บริษัทจิรสิน เทคนิค จำกัด เอกชน 38 ซอย 8 เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - ช่างเชื่อม 2552
34 ร้านเคนิกยนต์มอเตอร์ เอกชน 497/28 ห้อง 1 ถ.นครนอก ต.บ่อยาง เมือง สงขลา 074-307107 ช่างเชื่อม 2552
35 ร้าน ช. ดำรง เหล็กดัด เอกชน 33/4 ม.2 ต.บ่อยาง สทิงพระ สงขลา - ช่างเชื่อม 2552
36 สำนักงาน ณ รากรการบัญชีและภาษีอากร เอกชน 122 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - บัญชี 2552
37 สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด เอกชน 108 ม.3 ต.จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา - บัญชี 2552
38 บริษัทบางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เอกชน 23 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - บัญชี 2552
39 สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ราชการ 732 ถ.ระโนด-สงขลา ต.พะวง เมือง สงขลา - บัญชี 2550
40 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพระโนดจักรกลและวัสดุก่อสร้าง เอกชน 17/6 ม.6 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา - บัญชี 2550
41 ธนาคารออมสิน ราชการ 1 ถ.สุวรรณรังษี ต.ระโนด ระโนด สงขลา 074-391095 บัญชี 2552
42 ร้านแสงพลช่างไฟฟ้า เอกชน 82/3 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง เมือง สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2552
43 บริษัทกูลสตาร์เชนสงขลา จำกัด เอกชน 235 ถ.รามวิถี เมือง สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2552
44 หจก.ระโนดการไฟฟ้า เอกชน 101 ถ.ราษฎบำรุง ต.ระโนด ระโนด สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2552
45 ร้านมรกต แอร์ เอกชน 384-386 ถ.ไทรบุรี เมือง สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2552
46 ร้านวีระพงศ์แอร์ เอกชน 24/2 ถ.ราษฎร์อุทิศ1 ต.บ่อยาง เมือง สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2552
47 ร้านกรองทิพย์แอร์กรุ๊ป เอกชน 145/79 ถ.30 เมตร ม.8 ต.เขารูปช้าง เมือง สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2552
48 บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด(มหาชน) เอกชน 333 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง เมือง สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2552
49 บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด เอกชน 103/1 ม.2 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2549
50 หจก.หาดใหญ่ เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส เอกชน 16/30 ถ.เอเชีย 3 ต.บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2552
51 หจก.โปรเกรซ อิเลกทริก เอ็นจิเนียริ่ง เอกชน 59/1 ม.5 ต.คลองแห หาดใหญ่ สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2552
52 ร้านไพบูลย์วิทยุ เอกชน 92 ม.4 ต.ระโนด ระโนด สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2552
53 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เอกชน ม.2 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2552
54 ร้าน ส เครื่องเย็น เอกชน เยื้อง รพ.ระโนด ต.ระโนด ระโนด สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2552
55 ร้านขรรไชย การไฟฟ้า เอกชน 32/3 ม.5 ต.ดีหลวง สทิงพระ สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2552
56 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสทิงพระ รัฐวิสาหกิจ 8/2 ม.7 ต.จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2552
57 โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ราชการ 36/4 ม.5 ต.เชิงแส กระแสสินธุ๋ สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2552
58 องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ ราชการ ต.ระวะ ระโนด สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2552
59 อู่สุธนการช่าง เอกชน 18/11 ม.6 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2552
60 บริษัทคูโบต้า จำกัด เอกชน 44 ม8 ต.ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา - ช่างยนต์ 2552
61 คณิต เสียงดัง เอกชน 477/21 ม.4 ต.ระโนด ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2552
62 ร้านสงขลาคาร์เซอร์วิส เอกชน 414 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง เมือง สงขลา - ช่างยนต์ 2552
63 หสม.อมรรัฒน์เซอร์วิส เอกชน 74/22 ม.3 ต.คลองแห หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2552
64 หจก.หาดใหญ่รวมช่าง เอกชน 33 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2552
65 อู่สหาย น. สามบ่อบริการ เอกชน 200/1 ม.3 ต.วัดสน ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2552
66 ร้าน สหการช่าง เอกชน 17/8 ม.6 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2552
67 ร้านถาวรการช่าง เอกชน 18/1 ม.5 ต.ระโนด ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2552
68 อู่ช้าง เอกชน 12 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2552
69 บริษัทโตโยต้า จำกัด เอกชน 119/2 ม.6 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2549
70 พิทักษ์ ยานยนต์ เอกชน 18/24-25 ม.6 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2552
71 วุฒิกร การช่าง เอกชน 76/3 ม.2 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2552
72 อู่ระโนดแอร์ เอกชน 18 หมู่ที่ 6 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2552
73 อู่ศิริการช่าง เอกชน 444/105 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ม.4 ต.คลองแห หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2552
74 ศูนย์คูโบต้าระโนดอะไหล่จักรกล เอกชน 17/38 ม6 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2549
75 บริษัทระโนดเดินรถ จำกัด เอกชน 231/1 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง เมือง สงขลา - ช่างยนต์ 2552
76 ร้านปอรุ่งโรจน์ เอกชน 117/27 ม.6 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2552
77 อู่ ปฏิวัติ เอกชน 39 ซ.เลื่อนอนุสรณ์ (ซอยโรงแรมพาราไดร์) หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2552
78 เอส พี ชาวด์ หาดใหญ่ เอกชน 734 ซ.7 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2552
79 อู่บุญชัยเซอร์วิส เอกชน 423 ม.3 ถ.สายสนามบิน ต.ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2549
80 อู่กิตติการช่าง เอกชน 4/3 ม.6 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2552
81 โชคดีแอร์คอนดิชั่น เอกชน 86/1 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2552
82 ศักดิ์ การาจ (อู่คนรักรถ) เอกชน 365 ถ.สัจกุล หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2552
83 พูนศักดิ์เซอร์วิส เอกชน 43/2 ม.6 ต.สทิงหม้อ สทิงพระ สงขลา - ช่างยนต์ 2549
84 หจก.ศิริโชติเซอร์วิส เอกชน - - - - ช่างยนต์ 2552
85 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสน ราชการ ม.3 ต.วัดสน ระโนด สงขลา 074-399496 คอมพิวเตอร์ 2550
86 ร้านชัยมงคลอินเตอร์เน็ต เอกชน 38 ถ.สระเกษ ต.บ่อยาง เมือง สงขลา 074-440894 คอมพิวเตอร์ 2550
87 องค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง ราชการ ม.1 ต.พังยาง ระโนด สงขลา 074-454548 คอมพิวเตอร์ 2550
88 บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด เอกชน 84/22 ม.7 ถ.สายเอเชีย ต.คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 074-200999 คอมพิวเตอร์ 2550
89 คณะวิทจาการจัดการ ม.ราชภัฎสงขลา ราชการ ต.เขารูปช้าง เมือง สงขลา 074336933 คอมพิวเตอร์ 2550
90 สำนักวิทยบริการและเทคดนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฎสงขลา ราชการ ต.เขารูปช้าง เมือง สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2550
91 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา ราชการ 2 ถ.รามวิถี เมือง สงขลา 074-312596 คอมพิวเตอร์ 2549
92 บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เอกชน 26/17-18 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2550
93 โรงพยาบาลสทิงพระ ราชการ 96 ม.1 ต.จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2550
94 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชการ ถ.ลูกเสือ เมือง สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2550
95 บริษัท ธาตรีบุตร เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด เอกชน 191/1 ซ.15 ถ.รัตนอุทิศ หาดใหญ่ สงขลา 074-257484 บัญชี 2550
96 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด รัฐวิสาหกิจ 93 ถ.มหาดไทย1 ต.ระโนด ระโนด สงขลา - บัญชี 2549
97 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (ศาลาธนารักษ์ 2) ราชการ ถ.ราชดำเนิน เมือง สงขลา 074-307072 บัญชี 2550
98 ไชยา-อารี เด็นตัล แลป เอกชน 80/52 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 4 หาดใหญ่ สงขลา - บัญชี 2550
99 บริษัทสยามนิสสัน หาดใหญ่ จำกัด เอกชน 801 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - บัญชี 2550
100 ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รัฐวิสาหกิจ 43 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่ สงขลา - บัญชี 2550
101 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา รัฐวิสาหกิจ 40 ถ.นิพัฒน์สงเคราะห์1 หาดใหญ่ สงขลา - บัญชี 2550
102 เทศบาลนครหาดใหญ่ ราชการ 445 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - บัญชี 2550
103 บริษัท เด็กซิน (ประเทศไทย) จำกัด เอกชน 65/67 ถ.โชติวัทยะกุล 3 ต.คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา - บัญชี 2550
104 บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เอกชน 111/19 ม.4 ต.คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 074-427755-69 การขาย 2550
105 บริษัท สงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด เอกชน 22 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง เมือง สงขลา - การขาย 2550
106 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาระโนด เอกชน 118/4-5 ม.6 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา 074-454484-5 การขาย 2550
107 บริษัท เซาท์เทอร์น ซูซุกิ จำกัด เอกชน ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง เมือง สงขลา 074-441930-1 การขาย 2549
108 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เอกชน 1142 ถ.กาญจนวิช ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-464405 การขาย 2550
109 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย เอกชน 255 ถ.สัจกุล ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-255592 อิเล็กทรอนิกส์ 2550
110 คุณศักรินทร์ คินทรักษ์/DJ.เอก เอกชน 32 ถ.สัจกุล ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-369110 อิเล็กทรอนิกส์ 2550
111 บริษัท แอความนซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เอกชน 48/124 ถ.ผดุงภักดี ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074247805-6 อิเล็กทรอนิกส์ 2550
112 บริษัท ไทยคอมออฟฟิคเซ็นเตอร์ จำกัด เอกชน 18/20 ถ.โชติวิทยะกุล 2 ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-429029 อิเล็กทรอนิกส์ 2549
113 สำนักทางหลวงที่ 15 ราชการ 147/74 ต.เขารูปช้าง เมือง สงขลา 074-322721 ช่างยนต์ 2550
114 อู่พีอาร์ คาร์เซ็นเตอร์ เอกชน 365 ถ.สัจกุล ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 081-0938583 ช่างยนต์ 2550
115 บริษัท เวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสที จำกัด เอกชน 239/20-23 ม.1 ต.สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 074-331241 ช่างยนต์ 2550
116 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริโชติ เซอร์วิส เอกชน 277 ถ.สัจจกุล ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-252640 ช่างยนต์ 2550
117 บริษัท หาดใหญ่ออโต้ซิสเต็ม จำกัด เอกชน 508 กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-445748-9 ช่างยนต์ 2549
118 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภสารกลการ เอกชน 111 ถ.ราษฎร์ยินดี (30เมตร) หาดใหญ่ สงขลา 074-220244-5 ช่างยนต์ 2550
119 บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด เอกชน 456/4 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ สงขลา 074-347076-83 ช่างยนต์ 2550
120 นันท์วิลล์แอร์ เอกชน 611/7 ม.2 ต.พะวง เมือง สงขลา 074-447825 ช่างไฟฟ้า 2550
121 โรงพยาบาลหาดใหญ่ เอกชน 182 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-273100 ช่างไฟฟ้า 2550
122 ร้านเตียวศิริการช่าง เอกชน 139/6 ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ต.บ่อยาง เมือง สงขลา 074-327134 ช่างเชื่อม 2549
123 ห้างหุ้นส่วจำกัด ผดุงกิจวิศวกรรม เอกชน 48/11 ม.9 ต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 074447087 ช่างเชื่อม 2550
124 อู่วิรัชการช่าง เอกชน 188 ถ.ราษฎร์อุทิศ1 ต.บ่อยาง เมือง สงขลา 074-442969 ช่างยนต์ 2550
125 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ เค.จี.ซี.เอ็นจีเนียริ่ง เอกชน 62/1 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-424391 ช่างไฟฟ้า 2550
126 บริษัท สมบัติวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำกัด เอกชน 132/17 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง เมือง สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2550
127 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส อินเตอร์ คูล เซอร์วิส เอกชน 25/8-9 ซ.4 ถ.หน้าสถานี ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2550
128 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มรกตเทเลโฟนแอนด์เซอร์วิส เอกชน 28/23 ถ.รามวิถึ ต.บ่อยาง เมือง สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2550
129 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เอ็น แอล อิเล็คตริก เอกชน 656/64 ม.1 ต.ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2550
130 ร้านคมกฤษการไฟฟ้า เอกชน 1 ซ.เทศบาล 2 ต.พะวง หาดใหญ่ สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2550
131 บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) เอกชน 717/10 เขต 12 ถ.เพชรเกษม ซ.6 ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - การตลาด 2550
132 อู่ปิ่นการช่าง เอกชน 416 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ระโนด ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2549
133 โรงพยาบาลระโนด ราชการ - ระโนด สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2549
134 อลงกรณ์การไฟฟ้า เอกชน 114/5 ม.6 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2549
136 ร้านนพกฤตสแตนเลส เอกชน 112/15 ม.1 ต.ท่าบอน ระโนด สงขลา - ช่างเชื่อม 2549
137 อู่ ส.รุ่งโรจน์ เอกชน ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2549
138 อู่สมทรัพย์ & ช.ช้างเซอร์วิส เอกชน ม.1 ต.สนามชัย สทิงพระ สงขลา - ช่างยนต์ 2549
139 ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ๋ ราชการ ต.เชิงแส กระแสสินธุ๋ สงขลา 074-399250 คอมพิวเตอร์ 2549
140 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล ราชการ 51/2 ม.7 ต.ชุมพล สทิงพระ สงขลา 074-486050 คอมพิวเตอร์ 2549
141 บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด เอกชน 33/8 ม.2 ต.ชิงโค สิงหนคร สงขลา 074-483700-3 ช่างยนต์ 2549
142 อู่วิชัยการช่าง เอกชน 99 ม.2 ต.บางเขียด สิงหนคร สงขลา - ช่างยนต์ 2549
143 บริษัท สงขลาออโต้สปอร์ด เอกชน 44/1 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง เมือง สงขลา 074-447249 ช่างยนต์ 2549
144 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา รัฐวิสาหกิจ 439/41 ม.2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง เมือง สงขลา 074-333753 ช่างไฟฟ้า 2549
145 โรงพยาบาลสงขลา ราชการ 666 ม.2 ต.พะวง เมือง สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2549
146 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด เอกชน ถ.ไทรบุรี เมือง สงขลา 074-313490 บัญชี 2549
147 อู่มนูญการช่าง เอกชน ปากทางเข้าวัดเขาแก้ว ต.เขารูปช้าง เมือง สงขลา - ช่างยนต์ 2549
148 ร้านเอราวัณ เอกชน 58 ถ.เพชรคีรี ต.บ่อยาง เมือง สงขลา - บัญชี 2549
149 ร้านแบงค์อิเลคทรอนิกส์ เอกชน ถ.ราษฎร์อุทิศ1 ต.บ่อยาง เมือง สงขลา - อิเล็กทรอนิกส์ 2549
150 อู่ถาวรการช่าง เอกชน 549/1 ถ.นครนอก ต.บ่อยาง เมือง สงขลา - ช่างยนต์ 2549
151 ร้านพิรุณการช่าง เอกชน 26/36 ซ.11 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง เมือง สงขลา - ช่างเชื่อม 2549
152 อู่ณัฐพลเซอร์วิส เอกชน 82 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง เมือง สงขลา - ช่างยนต์ 2549
153 ร้านพีเอ็นชาวด์ เอกชน 98/52 ซ.37 ม.10 ต.เขารูปช้าง เมือง สงขลา - ช่างยนต์ 2549
154 ร้านสายัณห์ไดนาโม เอกชน 95/10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง เมือง สงขลา - ช่างยนต์ 2549
155 ร้านรัสหตรังสีอลูมิเนียม เอกชน 527 ถ.สาครมงคล2 หาดใหญ่ สงขลา - ช่างเชื่อม 2549
156 อู่สุเทพเซอร์วิส เอกชน ซ.21 ถ.ราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2549
157 อู่พลบริการ เอกชน 7 ซ.5 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2549
158 อู่ณรงค์เซอร์วิส เอกชน หน้ากองบิน 56 คลองหอยโข่ง สงขลา - ช่างยนต์ 2549
159 บริษัท พี.เอส.ไอ.แซทเทิลไลท์ ช็อพหาดใหญ่(1999)จำกัด เอกชน 354 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ สงขลา 074-347089 ช่างไฟฟ้า 2551
160 อู่มงคลการช่าง เอกชน บ้านหน้าควนลัง หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2549
161 ร้านท๋อปออโต้ไทร์ เอกชน 574 ถ.กาญจนวนิช หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2549
162 ร้าน P&O เทคนิค เอกชน 61/63 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์1 ซ.8 หาดใหญ่ สงขลา 074-366797 อิเล็กทรอนิกส์ 2549
163 ร้านโอเคเซอร์วิสอิเลคทรอนิกส์ เอกชน ถ.รัตนการ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - อิเล็กทรอนิกส์ 2549
164 องค์การโทรศัพท์หาดใหญ่ รัฐวิสาหกิจ 336 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - อิเล็กทรอนิกส์ 2549
165 หจก. จ79 วิศวกรรม เอกชน 256/2 ม.2 ต.ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา - ช่างเชื่อม 2549
166 สำนักงานสรรพสามิตที่9 ราชการ 277 ถ.สาครมงคล 2 ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2549
167 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 ราชการ 878 ถ.กาญจนวนิช หาดใหญ่ สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2549
168 อู่วีเอ็นเซอร์วิส (อู่วาสนา) เอกชน 156 ถ.พลพิชัย หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2549
169 อู่กิจพงศ์เซอร์วิส เอกชน 28/1 ซ.7 ถ.ทุ่งเสา 2 ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2549
170 บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอลแอนด์ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด เอกชน 200 ม.8 ถ.กาจนวนิช ต.ปริก สะเดา สงขลา 074-460906 คอมพิวเตอร์ 2549
171 ร้านไชยชนะแอร์อิเล็กทริก เอกชน 2/14-15 ม.6 ถ.เกาะยอ-ระโนด ต.สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2551
172 ร้านวรลักษณ์ เซลแอดน์เซอร์วิส เอกชน 228 ซ.13 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2551
173 ร้าน ส.สมัครพงศ์ เอกชน 24/1 ม.4 ต.ครองรี สทิงพระ สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2551
174 บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู๊ด จำกัด เอกชน 70 ม.6 ต.ทำนบ สิงหนคร สงขลา 074-483651-8 ช่างไฟฟ้า 2551
175 อู่บ่าวการช่าง เอกชน - - - 074-396205 ช่างยนต์ 2551
176 อ้วนการช่าง เอกชน 17/1 ม.2 ต.ระวะ ระโนด สงขลา 089-9788664 ช่างยนต์ 2551
177 ไทรบุรีคอมพิวเตอร์ เอกชน 379-379/1 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง เมือง สงขลา 074-323988 คอมพิวเตอร์ 2551
178 เทศบาลนครสงขลา ราชการ 9 ถ.ราชดำเนิน เมือง สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2551
179 เทศบาลตำบลระโนด ราชการ ถ.ชายวารี ระโนด สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2551
180 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เอกชน 79 ม.10 ต.ท่าบอน ระโนด สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2551
181 บริษัทโตโยต้า สงขลา เอกชน 1487 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-422040-9 คอมพิวเตอร์ 2551
182 ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รัฐวิสาหกิจ ต.ระโนด ระโนด สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2551
183 ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ ราชการ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-252008 คอมพิวเตอร์ 2551
184 สถานีตำรวจภูธรระโนด ราชการ - ระโนด สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2551
185 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองชัยเอมปอร์ด เอ็กปอร์ต เอกชน 86/16 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.สำนักขาม สะเดา สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2551
186 บริษัท หาดใหญ่กิตติชัยก่อสร้าง จำกัด เอกชน 108 ซ.ประสานมิตร ถ.ศรีภูวนารถใน ต.ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา - คอมพิวเตอร์ 2551
187 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี ราชการ 4 ต.คลองรี สทิงพระ สงขลา - บัญชี 2551
188 บริษัท เซาเทอร์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด เอกชน 18/7-10 ม.6 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา 074-454650-1 การขาย 2551
189 ส.สุวรรณการช่าง เอกชน 181/1 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง เมือง สงขลา - ช่างเชื่อม 2551
190 ร้านระโนดรวมช่าง เอกชน 477 ม.4 ต.ระโนด ระโนด สงขลา 074-392193 ช่างเชื่อม 2551
191 เชวงการช่าง เอกชน 88/5 ม.1 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา 074-454204 ช่างเชื่อม 2551
192 อู่วิจิตรการช่าง เอกชน 79 ถ.พลพิชัย หาดใหญ่ สงขลา 089-4661916 ช่างยนต์ 2551
193 อู่ทูเดย์คาร์เซ็นเตอร์ เอกชน 13/3 ม.2 ต.พะวง เมือง สงขลา 074-448698 ช่างยนต์ 2551
194 อู่ ส.ยนต์กิจ เอกชน แยกเก้าเส้ง เมือง สงขลา 086-6988272 ช่างยนต์ 2551
195 บริษัท จ.วินิต จำกัด เอกชน 581/2 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2551
196 อู่รุ่งเรืองการยาง แอนด์เซอร์วิส เอกชน 113/1 ม.3 ถ.ลพบุรรีรามเมศร์ ต.คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 074-426928 ช่างยนต์ 2551
197 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด เอกชน 172/1 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.นาทวี นาทวี สงขลา 074-371566-19 ช่างยนต์ 2551
198 ร้านโชคชนะแอร์ เอกชน 344 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง เมือง สงขลา 074-436535 ช่างไฟฟ้า 2551
199 ร้านโชคดี แอร์คอนดิชั่น เอกชน 86/1 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 081-0934601 ช่างไฟฟ้า 2551
200 ร้านรุ่งโรจน์อิเล็กทอรนิกส์ เอกชน ม.4 ถ.ชายวารี ต.ระโนด ระโนด สงขลา 074-392906 ช่างไฟฟ้า 2551
201 บริษัท ดีดีเอ ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เอกชน 509/1 ถ.นครนอก ต.บ่อยาง เมือง สงขลา 074-314970 ช่างไฟฟ้า 2551
202 ร้านซาวด์ เทคนิควิทยุ-โทรทัศน์ เอกชน 295/1-2 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ สงขลา 074-305355 ช่างไฟฟ้า 2551
203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองไฟฟ้าแอนด์ซัพพลาย เอกชน 41/11 ถ.ศรีภูวนาถ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2551
204 ร้านสุรินทร์แอร์ เอกชน 143/105 ถ.30 เมตร(ท่าสะอ้าน) หมู่ 8 ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา 081-2727518 ช่างไฟฟ้า 2553
205 อู่กฤษณ์เซอร์วิส เอกชน 9/96 ถนนกาญจนวาณิช ต.เขารูปช้าง เมือง สงขลา 089-5961181 ช่างยนต์ 2553
206 อู่สมทรัพย์&ช.ช้างเซอร์วิส เอกชน 41/1 ถนนหัวเขาแดง-ระโนด หมู่ 1 ต. สนามชัย สทิงพระ สงขลา 074-486135 , 086-294 ช่างยนต์ 2553
207 อู่เอ.เจริญยนต์แอร์เซอร์วิส เอกชน 39 ถนนสงขลา-นาทวี หมู่ 4 ต. เขารูปช้าง เมือง สงขลา 074-336600 , 081-898 ช่างยนต์ 2553
208 ชูแสง เอ็นจิเนียริ่ง ยานยนต์ เอกชน 17/4 หมู่ 7 ต. ชุมพล สทิงพระ สงขลา 074-305099 , 081-09 ช่างยนต์ 2553
209 หจก.หาดใหญ่รถพ่วง เอกชน 10/10 หมู่ที่ 14 ต. ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 074-457369 081-5994 ช่างยนต์ 2553
210 อู่ใหญ่การช่าง เอกชน 349/1 ถ.นครนอก ต. บ่อยาง เมือง สงขลา 081-5431205 ช่างยนต์ 2553
211 ร้านน้องระโนดแอร์ เอกชน 18 หมู่ 6 ต. ปากแตระ ระโนด สงขลา 074-391061 081-54233 ช่างยนต์ 2553
212 บริษัทอีซูซุหาดใหญ่จำกัด สาขาระโนด เอกชน 94/3 หมู่ 1 ต. ปากแตระ ระโนด สงขลา 90140 ช่างยนต์ 2553
213 อู่ช่างเอียด เอกชน 22/3 ถ.กาญจนวานิช หมู่ 1 ต. พะวง เมือง สงขลา 074-333884 089-46619 ช่างยนต์ 2553
214 บริษัทระโนดจงเจริญคอนสตรัคชั่น จำกัด เอกชน 96/5 หมู่ 1 ต. ท่าบอน ระโนด สงขลา .074-393313-4 086-59 ช่างยนต์ 2553
215 สุนทร คาร์เซอร์วิส เอกชน 95 ถ. ราษฏร์อุทิศ 1 ต.บ่อยาง เมือง สงขลา 074-437609 084-75051 ช่างยนต์ 2553
216 อู่ใหญ่การช่าง เอกชน 549/1 ถ. นครนอก ต. บ่อยาง เมือง สงขลา 081-5431205 ช่างยนต์ 2553
217 ร้านสุรินทร์แอร์ เอกชน 143/105 ถ.30 เมตร(ท่าสะอ้าน) หมู่ 8 ต. เขารูปช้าง เมือง สงขลา 081-2727518 ช่างไฟฟ้า 2553
218 ร้านทวีทรัพย์แอร์ เอกชน 43/2 ถ.ราษฏร์อุทิศ 1 ต. บ่อยาง เมือง สงขลา 074-487157 081-4782 ช่างไฟฟ้า 2553
219 ร้านวีระพงศ์แอร์ เอกชน 24/2 ถ.ราษฏร์อุทิศ 1 ต. บ่อยาง เมือง สงขลา 081-5418116 ช่างไฟฟ้า 2553
220 ร้านศุภฤกษ์แอร์ เอกชน 2/1 ถ.ริมทางรถไฟนอก ต. บ่อยาง เมือง .สงขลา .074-316424 089-9748 ช่างไฟฟ้า 2553
221 โชคชนะแอร์ เอกชน 344 ถ. ไทรบุรี ต. บ่อยาง เมือง สงขลา 074-322662 086-9560 ช่างไฟฟ้า 2553
222 สทิงพระมอเตอร์แอร์ เอกชน 61/3 หมู่ 3 ต. จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 081-4781724,081-9638 ช่างไฟฟ้า 2553
223 บริษัทเอนกการช่าง จำกัด เอกชน 99/9 หมู่ 5 ต. ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 074-531754 081-73826 ช่างเชื่อมโลหะ 2553
224 หจก.หาดใหญ่รวมช่าง เอกชน 33 ถ. กาญจนวนิช ต. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-446132 081-95750 ช่างเชื่อมโลหะ 2553
225 บจก.เหมืองแร่ลิวง เอกชน 312 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ สงขลา 074-244809 ช่างเชื่อมโลหะ 2553
226 ร้านนุ้ยโลหะกิจ เอกชน 19/46 ถ.กาญจนวนิช ต. เขารูปช้าง เมือง สงขลา 074-448660 089597011 ช่างเชื่อมโลหะ 2553
227 บริษัทบี เทค แมชชินเนอรี เอกชน 140/4 ถ. กาญจนวานิช หมู่ 1 ต. น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 089-7331326 ช่างเชื่อมโลหะ 2553
228 หสม. โชคเจริญผล เอกชน 348/3 ถ.เพชรเกษม ต. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-364205 086-69090 ช่างเชื่อมโลหะ 2553
229 ร้าน บ.พิพัฒน์ช่าง เอกชน 27 ซ. 4 ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ สงขลา 083-1969509 ช่างเชื่อมโลหะ 2553
230 นายสมใจ สุวรรณโณ เอกชน 75 ถนนเพชรเกษม ต. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 084-7500380 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2553
231 นายพิทยา มลคลบุตร เอกชน 428,430 ถนนสัจกุล ต. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-252301,084-66086 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2553
232 ว่าที่ รต. ไพทูร โพธิ์บูลย์ เอกชน 113/2 ถนนรามวิถี ต. บ่อยาง เมือง สงขลา 074-437172, 081-4815 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2553
233 นางทิพวรรณ เขียวจันทร์ เอกชน 5/9 ถ.กาญจนวนิช หมู่ 1 ต เขารูปช้าง เมือง สงขลา 074-447487 081-99049 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2553
234 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ราชการ 60 หมู่ 7 ต. ชุมพล สทิงพระ สงขลา 074-304-192 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2553
235 บจก.พิมาน อินโฟเซอร์วิส เอกชน 1/45 ถ.จิระนคร ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-223951 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
236 บริษัทวิริยะประกันภัย เอกชน 16 ซ. 6 ถ. เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-555161-70 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
237 หจก.รังสีบริภัณฑ์ เอกชน 646 ถ. เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-221602 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
238 คณะบุคคลบ้านโน๊ดบุคสงขลา เอกชน 10/1 ต. บ่อยาง เมือง สงขลา 074-307260-1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
239 สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย ราชการ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เมือง สงขลา - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
240 บริษัทเอมิโปร จำกัด เอกชน 14 ถ. เพชรเกษม ต. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-365454 081-69070 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
241 บริษัทไทยยูเนี่ยนฟิดมิลล์ จำกัด เอกชน 103/1 หมูที่ 2 ต. ปากแตระ ระโนด สงขลา 074-396933-7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
242 The amarit group of compainfs เอกชน 15/9 หมู่ 2 ต. ชิงโค สิงหนคร สงขลา 074-338501 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
243 สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด - 108 หมู่ 3 ต. จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 074-397025 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
244 ห้างเทสโก้โลตัส เอกชน 1142 กาญจนวนิช-หาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-464405-20 โทรสาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
245 บริษัทไทยยูเนี่ยนฟิดมิลล  จำกัด เอกชน 103/1 หมูที่ 2 ต. ปากแตระ ระโนด สงขลา 074-396933-7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
246 ธนาคารออมสิน สาขาสทิงพระ ราชการ 13 ถนนหัวเขาแดงระโนด สทิงพระ สงขลา 074-397031, 081-6985 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
247 สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ราชการ 732 ถนนสงขลา-ระโนด หมู่ 2 ต. พะวง เมือง สงขลา 074-334496,081-59984 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
248 ที่ทำการปกครองอำเภอสทิงพระ ราชการ 60 ถนนสงขลา-ระโนด หมู่ 4 จ. จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 074-397034 ต่อ 15 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
249 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล ราชการ 19/1 หมู่ 7 ต. ชุมพล สทิงพระ สงขลา 074-304223 ต่อ 13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
250 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อตรุ ราชการ 110 หมู่ 2 ต. บ่อตรุ ระโนด สงขลา 074-589115 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
251 บริษัทอมฤต แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เอกชน 15/9 หมู่ 2 ต. ชิงโค สิงหนคร สงขลา - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
252 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ราชการ 125 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง เมือง สงขลา 074-441927 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2553
253 สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จำกัด ราชการ 122/4 หมู่ 3 ต. เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา 074-399040 การบัญชี 2553
254 สำนักงานเทศบาลอำเภอกระแสสินธุ์ ราชการ หมู่ 2 ต. กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 074-399854 การบัญชี 2553
255 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อตรุ ราชการ 110 หมู่ 2 ต. บ่อตรุ ระโนด สงขลา 074-589115 การบัญชี 2553
256 ไปรษณีย์ไทย (สาขาระโนด) รัฐวิสาหกิจ 3 ต. ระโนด ระโนด สงขลา 074-392319 การบัญชี 2553
257 บริษัทโตโยต้าสงขลาผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด เอกชน 119/2 หมู่ 6 ต. ปากแตระ ระโนด สงขลา 074-454018 086-28820 การบัญชี 2553
258 สำนักงานเทศบาลตำบลระโนด ราชการ 229 ถ. ชายวารี ต. ระโนด ระโนด สงขลา 074-392565 ต่อ 16 การบัญชี 2553
259 ร้านพรชัยเฟอร์นิเจอร์ เอกชน 283 ถ.ไทรบุรี ต. บ่อยาง เมือง สงขลา 074-311812 การขาย 2553
260 องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง ราชการ ต. ดีหลวง สทิงพระ สงขลา 074-486422 การขาย 2553
261 หจก.รังสีบริภัณฑ์ เอกชน 284 ถ.สามชัย ต. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-235627 การขาย 2553
262 Ban Notebook Shop (Office) เอกชน 10/1 ถ.จะนะ ต. บ่อยาง เมือง สงขลา 074-307260-1 การขาย 2553
263 บริษัทสงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด เอกชน 22 ถ. ไทรบุรี ต. บ่อยาง เมือง สงขลา 074-323345 การขาย 2553
264 ร้านน้องระโนดแอร์ เอกชน 18 หมู่ 6 ต. ปากแตระ ระโนด สงขลา 074-391061 081-54233 ช่างยนต์ 2554
265 อู่ปราชญการช่าง เอกชน 227 หมู่ที่ 6 ต. ระโนด ระโนด สงขลา 086-9607380 ช่างยนต์ 2554
266 บริษัทอริยะมอเตอร์ จำกัด เอกชน 456/4 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-347076-83 ช่างยนต์ 2554
267 อู่เกษมยานยนต์ เอกชน 46/1 หมู่ 3 ต. ระวะ ระโนด สงขลา 086-6960190 ช่างยนต์ 2554
268 บริษัทคาร์โปรเทคเตอร์ จำกัด เอกชน 95/90 ถ.กาญจนวนิช หมู่ 10 ต. เขารูปช้าง เมือง สงขลา 074-592686 ช่างยนต์ 2554
269 ร้านกฤษณ์เซอร์วิส เอกชน 9/56 ถ.กาญจนวนิช หมู่ 2 ต.เขารูปช้าง เมือง สงขลา 089-5961181 ช่างยนต์ 2554
270 อู่เจียการช่าง เอกชน 16/1 หมู่ 4 ต. บ่อตรุ ระโนด สงขลา 074-304133 ช่างยนต์ 2554
271 บริษัทอีซูซุหาดใหญ่จำกัด สาขาสงขลา เอกชน 91/89 หมู่ 10 ต. เขารูปช้าง เมือง สงขลา 074-323901-3 ช่างยนต์ 2554
272 อู่อรัญ การช่าง เอกชน 127 ถ.ชักพระ หมู่ 5 ต. ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 074-457191 ช่างยนต์ 2554
273 ร้านทัพโคทหาดใหญ่บอดี้ช้อป เอกชน 524 ซ.7 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-213169-70 ช่างยนต์ 2554
274 อู่ทองการช่าง เอกชน 37/2 หมู่ 1 ต. ดีหลวง สทิงพระ สงขลา 081-2762836 ช่างยนต์ 2554
275 หจก.หาดใหญ่รวมช่าง เอกชน 33 ซ.2/1 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 081-9575051 ช่างยนต์ 2554
276 ร้านสุทัศน์การไฟฟ้า เอกชน 73/1 หมู่ 3 ต.ท่าบอน ระโนด สงขลา 081-5436374 ช่างไฟฟ้า 2554
277 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ รัฐวิสาหกิจ 1518 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-487157 081-47828 ช่างไฟฟ้า 2554
278 ร้านโกวิท การไฟฟ้า เอกชน 111/17 ถ. ประสานมิตร หมู่ 8 ต. เขารูปช้าง เมือง สงขลา 089-7372019 ช่างไฟฟ้า 2554
279 ร้านทองทิพย์แอร์ไฟฟ้าเซอร์วิส กิจการเจ้าของคนเดียว 145/79 ถ. 30 เมตร ต. เขารูปช้าง เมือง สงขลา 074-315050 , 074-437 ช่างไฟฟ้า 2554
280 ร้านมรกต แอร์ กิจการเจ้าของคนเดียว 384-386 ถ.ไทรบุรี ต. บ่อยาง เมือง สงขลา 074-443313 ,08154030 ช่างไฟฟ้า 2554
281 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 439/41 หมู่ 2 ต. พะวง เมือง สงขลา 074-333752 -2 ,086-9 ช่างไฟฟ้า 2554
282 ร้านแสงอรุณไลท์ติ้ง สาขา 3 กิจการเจ้าของคนเดียว 581/3 ถ.เพชรเกษม ต. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-262701 ช่างไฟฟ้า 2554
283 ร้านทวีทรัพย์แอร์ กิจการเจ้าของคนเดียว 43/2 ถ.ราษฏร์อุทิศ 1 ต. บ่อยาง .เมือง สงขลา 074-487157 081-47828 ช่างไฟฟ้า 2554
284 ร้าน ส. เครื่องเย็น กิจการเจ้าของคนเดียว 3/4 ถ.รับแพรก-ระโนด หมู่ 5 ต.ระโนด ระโนด สงขลา 082-4311673 ช่างไฟฟ้า 2554
285 บริษัทฟอสส์เทเลคอม จำกัด เอกชน 513/1 หมู่ 6 ต. ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2554
286 หจก.โชติรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง เอกชน 200/13 ถ. 30 เมตร หมู่ 8 ต. เขารูปช้าง เมือง สงขลา 074-323470 ช่างเชื่อมโลหะ 2554
287 หจก.เอ.พี ไฮดรอลิคอีควิปเมนท์ เอกชน 6/3 ถ. กาญจนวนิช ต.พะวง เมือง สงขลา 074-334473,081-59994 ช่างเชื่อมโลหะ 2554
288 โรงกลึงสมปองการช่าง กิจการเจ้าของคนเดียว ถ.นครนอก ซ.ทองมี เมือง สงขลา 074-313244, 081-8975 ช่างเชื่อมโลหะ 2554
289 ร้านนุ้ยโลหะกิจ กิจการเจ้าของคนเดียว 19/46 ถ.กาญจนวนิช ต. เขารูปช้าง เมือง สงขลา 074-448660 089-59701 ช่างเชื่อมโลหะ 2554
290 โรงกลึง ป. เจริญการช่าง กิจการเจ้าของคนเดียว 22/5 ถ. แหล่งพระราม ต. บ่อยาง เมือง สงขลา 089-6982459,074-3227 ช่างเชื่อมโลหะ 2554
291 ไทรงามมะชีนช้อป กิจการเจ้าของคนเดียว 39/5 ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง เมือง สงขลา 074-315198 ช่างเชื่อมโลหะ 2554
292 กำแพงรวมช่าง กิจการเจ้าของคนเดียว 11/4 ถ.ทะเลน้อย ต. บ่อยาง เมือง สงขลา - ช่างเชื่อมโลหะ 2554
293 ศรีชูการช่าง กิจการเจ้าของคนเดียว 140/4 หมู่ 1 ถ. กาญจนวนิช ต. น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 089-7331326 ช่างเชื่อมโลหะ 2554
294 บจก.เจนเทค อินดัสเตรียลเซอร์วิส เอกชน 150 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต. ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 074-552334 ช่างเชื่อมโลหะ 2554
295 ร้านที.เค. อิเล็กทรอนิกส์ กิจการเจ้าของคนเดียว 86/1 ถ.เขาแดง-ระโนด หมู่ 2 ต. สนามชัย สทิงพระ สงขลา 074-486123, 081-9058 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2554
296 ร้านพันทิพย์ กิจการเจ้าของคนเดียว 157 ถ.รามวิถี ต. บ่อยาง เมือง สงขลา 074-440774-5,0816089 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2554
297 ร้าน AV.LAB กิจการเจ้าของคนเดียว 143/300 ถ. 30 เมตร หมู่ 8 ต.เขารูปช้าง เมือง สงขลา 080-5376108, 086-371 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2554
298 ร้านโชคดี แอร์คอนดิชั่น กิจการเจ้าของคนเดียว 86/1 ซ กาญจนวนิช ต. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-0835343717, 083- ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2554
299 บริษัทโหนดจำกัด-บางดานจานดาวเทียม เอกชน 5/9 ถ.กาญจนวนิช หมู่ 1 ต เขารูปช้าง เมือง สงขลา 074-447487 081-99049 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2554
300 ไปรษณีย์ไทย (สาขาระโนด) รัฐวิสาหกิจ 3 ถ. มหาดไทย ต. ระโนด ระโนด สงขลา 074-392319 การบัญชี 2554
301 ธนาคารออมสิน สาขาสทิงพระ ราชการ 13 ถนนหัวเขาแดงระโนด สทิงพระ สงขลา 074-397031, 081-6985 การบัญชี 2554
302 หจก.ระโนดซูซูกิ เอกชน 343 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ระโนด ระโนด สงขลา - การบัญชี 2554
303 ไปรษณีย์ไทย (สาขาสทิงพระ) รัฐวิสาหกิจ 60/8 ถ.สงขลา-ระโนด หมู่ 4 ต. จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 074-397108 การบัญชี 2554
304 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสทิงพระ รัฐวิสาหกิจ 8/2 หมู่ 7 ต. จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 074-397004 การบัญชี 2554
305 ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ ราชการ 60 ถ.เขาแดง-ระโนด หมู่ 4 ต. จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 074-397034 ต่อ 15 การบัญชี 2554
306 วิทยาลัยการชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ราชการ 60 หมู่ 7 ต. ชุมพล สทิงพระ สงขลา 074-304192 การบัญชี 2554
307 สหการช่าง กิจการเจ้าของคนเดียว 17/8 หมู่ 6 ต. ปากแตระ ระโนด สงขลา 081-8967548 ช่างยนต์ 2554
308 หจก.หาดใหญ่ รวมช่าง เอกชน 33 ซ. 2/1 ถ. กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา - ช่างยนต์ 2554
309 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เอกชน 79 หมู่ 10 ต. ท่าบอน ระโนด สงขลา - ช่างยนต์ 2554
310 ร้านศิริเวชยานยนต์ กิจการเจ้าของคนเดียว 499/10 ถ.ลพบุรีราเมศว์ หมู่ 4 ต.คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 081-8980532, 074-427 ช่างยนต์ 2554
311 ระโนดอะไหล่จักรกล กิจการเจ้าของคนเดียว 17/38 หมู่ 6 ต. ปากแตระ ระโนด สงขลา 089-7335854 ช่างยนต์ 2554
312 บริษัทโตโยต้าสงขลาผู้จำหน่วยโตโยต้าจำกัด เอกชน 119/2 หมู่ 6 ต. ปากแตระ ระโนด สงขลา 074-454018 ช่างยนต์ 2554
313 หจก. สงขลาการาจ เอกชน 457 ถ.ไทรบุรี ต. บ่อยาง เมือง สงขลา 074322680,074-322620 ช่างยนต์ 2554
314 ร้านชัชชัยคาร์เซ็นเตอร์ กิจการเจ้าของคนเดียว ต. บ่อดาน สทิงพระ สงขลา - ช่างยนต์ 2554
315 หจก.หาดใหญ่ เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส เอกชน 16/30 ถ. เอเชีย 3 ต. บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 074-438942 ช่างไฟฟ้า 2554
316 บริษัท หนุ่มแอร์ สงขลามาร์เก็ตติ้ง จำกัด เอกชน 271/3 ถ.ทะเลหลวง ต. บ่อยาง เมือง สงขลา 074-436810-1 ช่างไฟฟ้า 2554
317 เจริญทองแอร์ กิจการเจ้าของคนเดียว 22 ถ. เตาหลวง ต.บ่อยาง เมือง สงขลา - ช่างไฟฟ้า 2554
318 ร้านชาญการไฟฟ้า กิจการเจ้าของคนเดียว 41/3 หมู่ 1 ต. ปากแตระ ระโนด สงขลา 086-9561315 ช่างไฟฟ้า 2554
319 บริษัทโปรฟิเซี่ยนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เอกชน 27 ถ. สราญราษฏร์ ต. บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 074-210750 ช่างไฟฟ้า 2554
320 บริษัทสมบัติวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำกัด เอกชน 132/17 หมู่ 1 ถ. กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง .เมือง สงขลา 074-448632 ช่างไฟฟ้า 2554
321 นายวรินทร์ หนูแก้ว กิจการเจ้าของคนเดียว 40/2 ม. 5 ต. ตะเครียะ ระโนด สงขลา 082-4307800 ช่างไฟฟ้า 2554
322 บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด มหาชน เอกชน 5 หมู่ 10 ถ. สายเอเชีย ต.ท่าช้า บางกล่ำ สงขลา 081-9592045 ช่างไฟฟ้า 2554
จำนวนหน้า           
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 320