ผู้บริหาร

รายละเอียด
        
  นางสาวปาริชาติ  ทัศนะธรรม  
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ  
     
 
นางมลิวรรณ  อชวนนท์   นางสาวพิริยา  บุญเย็น
รองผู้อำนายการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ