ผู้บริหาร

รายละเอียด
นายสมชาย  นวลใย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
 
 
 นายนิกร  กาเลี่ยง
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนฯ, ฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายแผนงานฯ,ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ