ข่าวรับสมัครงาน

[30 ก.ค.64] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และแจ้งการเลื่อนสอบ
[27 ก.ค.64] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

[23 ก.ค.64] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

[22 ก.ค.64] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

[14 ก.ค.64] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา

[14 ก.ค.64] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) กลุ่มวิชาช่างยนต์ 1อัตรา กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง 1อัตรา และกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา