Home

   

กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 

ประชุมครูเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (ID PLAN)

อ่านต่อ>>

 ........................................ .. ..............................................................................................................................
 

โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม และพัฒนาจิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

อ่านต่อ>>

......................................... .. .................................................................................................
      

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา
2561 วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

อ่านต่อ>>

......................................... .. ..............................................................................................................................
     

พิธีปัจฉิมนิเทศ และ มอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา
2560 วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

อ่านต่อ>>

   

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม>>

   

ข่าวการศึกษา

   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

 

นายสมชาย นวลใย

   

สถิติการเข้าเว็บไซด์  

030048
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
347
405
1313
27785
3691
3937
30048

Your IP: 54.81.232.54
Server Time: 2018-05-23 08:41:19